Case Closed List

1061 Total Record
S.No. Required Date Patient Name Blood Group City
1 9. 10.2018 Karan sao B+ Bhilai
2 8 October 2018 Rishi sao A- Bhilai
3 09/10/2018 Dinesh Verma B- Raipur
4 8 October 2018 Ramrati B- Bhilai
5 07 Asha manikpuri A+
6 rajendra sharma O+ raipur
7 06/10/18 Jharna sahu O+ Raipur
8 06/10/2018 नीतू साहू A+ दुर्ग
9 05/10/2018 Jhaggar das B+ Raipur
10 5 Yogeshwari Thakur A+ Bilai
11 05/10/2018 Gopichand sahu A+ Raigarh
12 04/10/2018 Upendra sahu A- Bhilai
13 2 octber 2018 Kiran chouhan AB+ Durg
14 01/10/2018 narendra pal AB+ raipur
15 01/10/2018 Aavita bhagat AB+ Jamnipali
16 01/10/2018 M.I.Siddiqui A+ Durg
17 01/10/2018 Mithila bai A+ Bhilai
18 1 Jogeshwari Thakur A+ Bilai
19 30/09/2018 Arvind chauhan A+ Bhilai
20 30/09/2018 M.i.siddiqui A+ Bhilai
21 30/09/2018 Shweta Gupta O- Raipur
22 29.09.2018 Radha jha B+ Bhilai
23 29/09/2018 Tamesh Patel B+ Raipur
24 29.09.2018 देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी B- भिलाई
25 28/09/2018 MOHIT VASWANI B+ Raipur
26 28/09/2018 Arvind chauhan A+ Bhilai
27 28/09/2018 SAVITRI DEVI O+ Bhilai
28 27.09.2018 Suresh janghel B+ Bhilai
29 27/09/2018 Ms. Shivay Bhosle A- Bhilai
30 26/09/2018 Susma misare B- Bhilai
31 27/09/2018 Mrs. Shushma Misare B- Bhilai
32 21.09.2018 Bhagirathi patel O- Raigarh
33 20/09/2018 Shive kumar yadav A+ Durg
34 19/09/2018 Ashok thakur A+ Bhilai nagar
35 19/09/2018 Arun kumar sahu B+ raipur
36 18/09/2018 Sharda Tejwani AB- Durg
37 16/09/2018 Anand ram bhonsle B+ bhilai
38 15 sep 2018 Lekhram varma B+ Bhilai
39 15/09/2018 Ashok thakur A+ Bhilai nagar
40 14/09/2018 Parwati patel O+ Arang
41 14/09/2018 Devendra kumbhakar B+ Raipur
42 14/09/2018 Kusitri begum B- Raipur
43 14/09/2018 Ashok Thakur A+ Bhilai
44 14/09/2018 Ashok Thakur A+ Bhilai
45 13/09/2018 ANUSHKA SINGH AB+ Bhilai
46 13/09/2018 ANUSHKA SINGH AB+ Bhilai
47 13/09/2018 Vimla Gautam A- RAIPUR
48 12/09/2018 Vimla Gautam A- RAIPUR
49 12 Sep 2018 Mrs. Chandu sonkrar A+ Bhilai
50 11/09/2018 Nikhat jaha B+ Bhilai
51 07/09/2018 Nishan ansari O+ New raipur
52 05/09/2018 Vijayata Chandrawar B+ Raipur
53 05/09/2018 IND KUNWAR O+ RAIPUR
54 04/09/2018 J.n. sinha O+ Raipur
55 04/09/2018 Laxmi chandel B+ Raipur
56 03/09/2018 Mongra A+ Bhilai
57 03/09/2018 Bhavana Agrawal A+ raipur
58 03/09/2018 Ashok kumar sahu O+ Bhilai
59 02/09/2018 Vinod Kumar Singh B+ Raipur
60 02/09/2018 Bhavna Agrawal A+ Raipur
61 01/09/2018 santosh naragan AB+ Raipur
62 31/08/2018 Ramayan gupta B+ Bhilai
63 31/08/2018 Ishwer chandra O+ Raipur
64 29/08/2018 isha singh A+ raipur
65 30/08/2018 Shyam devi singh O+ Raipur
66 29/08/2018 Baby isha singh A+ Bhilai
67 29. 8. 2018 shalini kukde O- Bhilai
68 29/08/2018 Prince pandey O+ Bhilai
69 29 अगस्त 2018 अंशुमन खेडेकर O- भिलाई
70 28 अगस्त 2018 बेबी ऑफ ज्योति AB+ दुर्ग
71 27/8/2018 Sushma Tiwari B+ Raipur
72 27/08/2018 Bharat p sharma O- Raipur
73 26/08/2018 Indu nair A+ Raipur
74 23/08/2018 savitri yadav B+ RAIPUR
75 26.08.2018 Ram sevak O+ Bhilai
76 25.08.2018 Gulab rao bgde A+ Bhilai
77 25.08.2018 राधिका झारिया B- भिलाई
78 24/08/2018 Raghwandra Vaishnava B- Rajnandgaon
79 24 Wagisha jha O+ Bhilai
80 24 Wagisha jha O+ Bhilai
81 24 Wagisha jha O+ Bhilai
82 24 Wagisha jha O+ Bhilai
83 24/08/2018 Kamleshwari O+ Bhilai
84 24.08.2018 Sushama dubey B- Bhilai
85 25/08/2018 sms test B+ raipur
86 23.08.2018 Akash ydav B+ Raipur
87 23.08.2018 Sushila lilhare B+ भिलाई
88 23.08.2018 Baby vashani A+ Bhilai
89 21.08.2018 Rajesh jaiswal A+ Raipur
90 23.08.2018 Monika choudhary O+ Bhilai
91 22.08.2018 Pragti gupta A+ Raipur
92 22/10/2018 Divya Shrivastava AB- Bhilai
93 21/08/2018 kiran dandare B- Raipur
94 21/08/2018 Bhanu Tiwari B+ Raipur
95 22/08/2018 Kalpana bose AB- Raipur
96 22/08/2018 Kalpana bose AB- Raipur
97 21/08/2018 Tarun kumar sahu A- Bhilai
98 21/08/2018 Subham gupta A+ Bhilai
99 21.08.2018 Pushpa sahu B- Raipur
100 21.08.2018 मिसेस जया लक्ष्मी A+ भिलाई