Case Closed List

1061 Total Record
S.No. Required Date Patient Name Blood Group City
1 21.08.2018 Usha Netam O+ Durg
2 21.08.2018 Uday shankar jha B+ Bhilai
3 20/08/2018 kamal prasad O- Raipur
4 20/08/2018 Chandrawati devi A+ Raipur
5 20.08.2018 Usha varma B+ Bhilai
6 20.08.2018 Chandrika chaturvedi B+ Durg
7 20.08.2018 Sukhram patel A+ raipur
8 20.08.2018 निखिल गुप्ता B- रायपुर
9 19/08/2018 Chandwati devi A+ Raipur
10 19/08/2018 Pushpa keshwani A+ Raipur
11 19.08.2018 Jameshwari dewangan O+ Bhilai
12 19.08.2018 Bhusan sunkar B+ Bhilai
13 19/8/19 Bharat sharma O- Raopur
14 19.08.2018 Anita devi O+ Bhilai
15 18.08.2018 Varsha godishwar A- Bhilai
16 17.08.2018 Kanika gupts A+ Bhilai
17 17.08.2018 Madhu sharma B+ Bhilai
18 17.08.2018 Kusum soni B+ Bhilai
19 17/08/2018 Mirza Aslam Baig B+ Bhilai
20 17.08.2018 Vijay lal A+ Bhilai
21 16/08/2018 Mrs mangla thakur A+ Raipur
22 16/08/2018 Bharat p sharma O- Raipur
23 16/08/2018 Tirbeni bai Yadav B+ Raipur
24 15.08.2018 Baby of Ritu sahu B+ Raipur
25 12/08/2018 Bharat p sharma O- Raipur
26 11/08/2018 Tejbhan Singh Tomar B+ Raipur
27 11/08/2018 bhagawati kanwar AB+ jamul
28 11/08/2018 Ashok Kumar Shrivastava O- Bhilai
29 11.08.2018 Anshika manjhi B- Bhilai
30 11.08.2018 D. J amma O- Bhilai
31 11.08.2018 Shobha devi AB- Durg
32 10/08/2018 shabnam aprveen AB+ bhilai
33 11/08/2018 Mrs khan AB+ Bhilai
34 10/08/2018 pushpa dulhani AB+ Raipur
35 9.08.2018 Neelkanth yadav AB+ Bhilai
36 09/08/2018 Roshani O- Bhilai
37 09/08/2018 SMT REKHA SINGH B- BHILAI
38 07/08/2018 bahoran chohan A+ Raipur
39 06/08/2018 indarjeet singh bhatia AB- Raipur
40 07/08/2018 sakshi A- Bilaspur
41 08/08/2018 sakshi A- Bilaspur
42 07/08/2018 Bharat p sharma O- Raipur
43 07/08/2018 Parth Deshmukh B- RAIPUR
44 06/08/2018 Padma AB- Bhilai
45 05/08/2018 Tara jain O+ Bhilai
46 05/08/2018 Neelkant yadav AB+ Bhaili
47 04.08.2018 Laxmi bai O- भिलाई
48 4.08.2018 Rishabh bendre A+ Bhilai
49 04/08/2018 G. Anusha O+ Durg
50 04/08/2018 Sapna yadav O+ Raigarh
51 02/08/2018 Mr gurvin singh bhathiya A- Raiour
52 1.08.2018 U. Krishna kumari AB- Raipur
53 01 August 2018 Nitya Pandya AB+ Bhilai
54 01/08/2018 Rukmini Devi A+ Bhilai
55 31.07.2018 Sangeeta O+ Bhilai
56 30/07/2018 Kanta Shende A+ Bhilai
57 29/07/2018 Niranjan Mahawar O- RAIPUR
58 28.07.2018 राकेश तिवारी B+ भिलाई
59 27.07.2017 Divya sarva B+ दुर्ग
60 27/07/2018 Prasant desmukh O- Bhilai
61 27/07/2018 Amrit Kaur O+ Durg
62 27/07/2018 आंगन बाई शाण्डेय O+ रायगढ़
63 26.07.2018 Komal varma B- Durg
64 26/07/2018 Niranjan Mahawar O- RAIPUR
65 25.07.2108 sukumardutta B- Raipur
66 25/07/2018 Aashish dewangan O+ Bhilai
67 25/07/2018 Vikas mishra B- Bhilai
68 24.07.2018 Urvashi nishad B- Durg
69 24.07.2018 Bhupendra nishad B+ Durg
70 23.7.2018 Chinta Ram Sahu O+ Bhilai
71 23.07.2018 Durga awari A- Raipur
72 20/07/2018 pushpa sinha AB+ raipur
73 21/07/2018 munirul islam A+ raipur
74 23/07/2018 Sangeeta devi B- Bhilai
75 23.07.2018 Gulal ram O+ Durg
76 22/07/2018 Chandramani soni B+ Bhilai
77 21/07/2018 Sangeeta devi B- Bhilai
78 21.07.2018 Father thainese AB+ Bhilai
79 19.07.2018 Harsh raj B+ Raipur
80 19/07/2018 bharat sharma O- raipur
81 18.07.2018 Kunal yadav B- Durg
82 18.07.2018 Bhushan lal gond AB+ Bhilai
83 18/07/2018 Md nabiluddin A+ Raipur
84 15/07/2018 Ramchandra sahu A+ Bhilai
85 12/07/2018 Sudha tiwari AB+ Bhilai
86 12/07/2018 Anjani bai sahu AB+ Raipur
87 06/07/2018 meera bai nirmalker O+ raipur
88 06/07/2018 Nandlal kariya B+ Raipyr
89 04/07/2018 Tara singh O+ Bhilai
90 04/07/2018 manjusha yadav O+ raipur
91 30/06/2018 Mrs. Kunti bai A- Durg
92 30.06.2018 Riya gilhare AB+ Abhanpur
93 29/06/2018 Mrs. Kunti bai A- Durg
94 27/06/2018 Dr chhama sahu B- Bhilai
95 26-06-2018 Aisha begam A+ Bhilai
96 26/06/2018 kusum AB- raipur
97 24/06/2018 Shweta O- Raipur
98 24/06/2018 Vaibhav Gupta A+ Raipur
99 24/06/2018 Suresh Sahu AB+ Bilaspur
100 23.06.2018 Dharmeen varma AB- Tilda