Case Closed List

1061 Total Record
S.No. Required Date Patient Name Blood Group City
1 22/06/2018 Jageshwar Rajak O+ Raipur
2 22/06/2018 Jageshwar Rajak B+ Raipur
3 22/06/2018 अमरीका बाई B- भिलाई
4 22.06.2018 Mohini B+ भिलाई
5 21.06.2018 Mr. Firangi A+ भिलाई
6 21.06.2018 Rita b. Prasad O+ Bhilai
7 20.06.2018 प्रीति कुटारे B+ भिलाई
8 20.06.2018 Kritika jain AB+ Bhilai
9 20/06/2018 Dharmendra sahu B+ Durg
10 17.06.2018 Dharmendra sahu AB- Bhilai
11 18/06/2018 Charandas dahariya A- Bhilai
12 16/06/2018 V g sharma B+ Bhilai
13 14.06.2018 Ramgopal jain B+ Bhilai
14 14.06.2018 Neha kaur A- Bhilai
15 11/06/2018 baby dr. prashant kullkarni O- raipur
16 13/06/2018 jagbati yadav O- raipur
17 08/06/2018 dilip kumar dutta A+ raipur
18 12/06/2018 ledgu ram netam O+ raipur
19 12/06/2018 tamin sahu O+ raipur
20 13/06/2018 sarvan netam A+ raipur
21 12/06/2018 bhojendra yadav B+ raipur
22 13/06/2018 Sandhya sahu O+ Raipur
23 13.06.2018 Rakhi Rajput AB- Bhilai
24 13/06/2018 KALYANI DEWANGAN A+ Bhilai
25 21/06/2018 Avinash AB+ Raipur
26 12.06.2018 Ahilya bai A- Bhilai
27 12.06.2018 Seema yadav B- Bhilai
28 11.06.2018 Mrs chitralekha O+ Bhilai
29 11/06/2018 Poonam Shukla B- Raipur
30 09 06 18 साधु राम AB+ राय पुर
31 09 Dharamshila O- Bhilai
32 07/06/2018 Kunti Bai dewangan B+ Dhamtari
33 08-06-2018 Tirath Yadaw A+ raipur
34 07.06.2018 Arun kumar O+ Bhilai
35 7.06.2018 Yash kumar O+ Bhilai
36 07/06/2018 swati keshrwani B+ raipur
37 06/06/2018 md sohail khan A- raipur
38 06.06.2018 Uday singh B+ Bhilai
39 05/06/2018 Mohammad Danish A+ Raipur
40 04/06/2018 Babita sharma B+ Bhilai
41 04/06/2018 Babita sharma B+ Bhilai
42 04/06/2018 Babita sharma B+ Bhilai
43 04/06/2018 Babita sharma B+ Bhilai
44 04.06.2018 Heena B+ Ahiwara
45 04.06.2018 P.s. chouhan B+ Bhilai
46 04.06.2018 P.s. chouhan B+ Bhilai
47 04.06.2018 Santosh tiwari B+ Bhilai
48 02/06/2018 NEMIN SAHU O+ bhilai
49 02/06/2018 heera bai nishad AB+ RAIPUR
50 04/06/2018 chandrkumar AB+ Raipur
51 03/06/2018 mukesh jain O+ Raipur
52 01/06/2018 bundram barman B+ Raipur
53 31/05/2018 bundram barman B+ Raipur
54 01/06/2018 sheela dubey B+ Raipur
55 31/05/2018 ramu sahu B+ Raipur
56 24/05/2018 mamta pathak B+ durg
57 2.06.2108 Leela ram sahu B+ Bhilai
58 02.06.2018 Gonda bai sahu O- Durg
59 31.05.2018 Kunti devi guru A+ Bhilai
60 1.06.2018 Yash singh AB+ Bhilai
61 31.05.2018 Shyam dhan A+ Raipur
62 31/05/2018 Sundram barman B+ Raipur
63 31/05/2018 Rakhi Nayak A+ Bhilai
64 30.05.2018 Neeraj ramteke AB+ Bhilai
65 30/05/2018 Bhuvneshwari Yadav O- Bhilai
66 30.05.2018 D. Tulasi O+ Bhilai
67 29/05/2018 bhagwanta meravi A+ Raipur
68 29/05/2018 souravdas AB+ Raipur
69 29/05/2018 Jaggu maraabi B+ Bhilai
70 29.05.218 Subhadra rao B+ Bhilai
71 29/05/2018 Ram bilas B+ Bhalai
72 30/05/2018 sumati tamrakar AB+ bhilai
73 29.05.2018 D P Tiwary AB- Bhilai
74 29.05.2018 Devi prasad shukla B+ Bhilai
75 28/05/2018 aadhar singh B+ KORBA
76 28/05/2018 ranveer O+ Raipur
77 26/05/2018 aadhar singh B+ KORBA
78 26/05/2018 ranveer O+ Raipur
79 28/05/2018 KHUBE RAM SAHU B+ RAIPUR
80 26/05/2018 Manju koshley AB- Raipur
81 26.05.2018 Pritam singh AB+ Bhilai
82 26.5.2018 Jaggu karani 40y male B+ Bhilai
83 26.05.2017 Gaya bai B+ Bhilai
84 24.05.2018 Lata thakur B+ Bhilai
85 24.05.2018 Afsana khan O+ Raipur
86 24/05/2018 RAMAYAN RASTOGI B+ Durg
87 24/05/2018 Lakhmi chand B+ Bhilai
88 22/05/2018 Bindeshwari O+ Bhilai
89 22 may 2018 shiv kumar sinha A+ bhilai durg
90 22/05/2018 Rahman Ansari O+ Ambikapur
91 22.05.2018 Sakharam chandrakar O+ Bhilai
92 22/05/2018 Kuldeep kaur A+ Bhilai
93 21 shivbati B+ bilaspur
94 21/05/2018 Tomeshwari AB- Durg
95 20/05/2018 keshri dheewar B+ Raipur
96 20/05/2018 Asha baghel AB+ Bhilai
97 19/05/2018 ashok kumar AB+ Raipur
98 18/05/2018 j c jain A+ Raipur
99 20/05/2018 Umesh patnaik AB+ Raipur
100 19/05/2018 Lingraj Singh O+ Raipur