Case Closed List

1061 Total Record
S.No. Required Date Patient Name Blood Group City
1 21/04/2018 Sewak ram sahu AB+ Raipur
2 21.04.2018 Ravi yadav O+ Bhilai
3 21.04.2018 Mukesh agarwal O+ Bhilai
4 21.04.2018 Rani bai AB+ Bhilai
5 21.04.18 Ravishankar sahu A- Raipur
6 20/04/2018 bablu mishra A+ Raipur
7 20.04.2018 Soni sonkar O+ Durg
8 21/04/2018 Rakhi nayak A+ Bhilai
9 20.04.2018 Usha bai O+ Bhilai
10 20.04.2018 Kesari bagh AB+ Bhilai
11 20.04.2018 Janvi chandel O- Bhilai
12 19.04.2018 Rajiya begam B+ Durg
13 18/04/2018 N.k. sharma AB+ Raipur
14 18/04/2018 Ashok kochar B- Raipur
15 18/04/2018 Purnima sahu A+ Raipur
16 18/04/2018 Jeetu A+ Raipur
17 18.04.2018 Hira dhru B+ Durg
18 17/04/2018 Durgesh yadav B+ Raipur
19 18.04.2018 Surendra gupta O+ Bhilai
20 16/04/2018 बबलू मिश्रा A+ रायपुर
21 17/4/2018 Bablu mishra A+ Raipur
22 18/04/2018 Aasha thakur A+ Raipur
23 16/4/2018 R kumar A+ Bhilai
24 16/04/2018 mehater ram nirmalkar B+ raipur
25 14/04/2018 Gajendra O+ Abc
26 14/04/2018 Itarati ram sahu A+ Raipur
27 14.04.2018 Shiv sahu A- Bhilai
28 14.04.2018 Diksha patel A+ Bhilai
29 15/04/2018 Smt bhagwantin bai rathore A+ Bilaspur
30 13/04/2018 Jyoti shrishrimal AB+ Raipur
31 13/04/2018 hemant chandel B+ Raipur
32 13/04/2018 Manshi avasthi O+ Raipur
33 12/04/2018 Sameer kumar AB+ Raipur
34 11/04/2018 Patient A+ Raipur
35 12/04/2018 SN Rao B+ Raipur
36 12/04/2018 damrudhar bariha A+ raipur
37 12.04.2018 Jodhiram patel B+ Durg
38 12/04/2018 Urmila devi A+ Raipur
39 12/04/2018 Urmila devi A+ Raipur
40 11/04/2018 Shivram Sahu O+ Raipur
41 10-4-2018 Ayesha begam A+ Bhilai
42 10.04.2018 Itwari Ram sahu A+ Tatibadh raipur
43 10.4.2018 santosh sahu O- raipur
44 10/04/2018 Rohani singh B+ Bhilai
45 11-04-2018 seema karpal O+ rajnandgaon
46 10.04.2018 Sagar sharma A+ Bhilai
47 10.04.2018 Papalal A+ Bhilai
48 09-04-2018 Bindu chaturvedi O+ BHILAI
49 09.04.2018 Siya bai thakur B+ Bhilai
50 09/04/18 Geetanjali ramteke O+ Bhilai
51 09-04-2018 Sewak Ram Sahu AB+ raipur
52 09.04.2018 Phoolamati lilhare A+ Bhilai
53 7/4/2018 Payal sahu A+ bhilai
54 .08.04.2018 Satyagyanti O+ Bhilai
55 8-4-2018 R Kumar A+ Bhilai
56 08.04.2018 Shayam kumari O+ Bhilai
57 08.04.2018 Mrs sukhbai B+ Durg
58 4/4/2018 Shiv kumar patel A+ Bhilai
59 07.04.2018 Ila prabha Das B+ Bhilai
60 07.04.2018 Sarswati negi O- Durg
61 7_3_2018 Kiran shukla A+ Durg
62 06.04.2018 Heena kaushal A+ Raipur
63 01-04-2018 sasuma AB- raipur
64 06-04-2018 swati dubey B- raipur
65 06-04-2018 Amitesh baghel B+ raipur
66 05-04-2018 baham sharma B+ raipur
67 5.04.2018 Nandini arya O+ Bhilai
68 05/04/2017 Pili bai chohan A- Raipur
69 05-04-2018 Yogendra kariya B+ Raipur
70 05-04-18 Amitesh baghel B+ Raipur
71 05-04-18 Sundar sahu AB- Raipur
72 05.04.2018 Kamaluddin A+ Bhilai
73 05-04-2018 paalu dhiwar B+ raipur
74 5.04.2018 Rekha dahre B+ Durg
75 5/4/208 Munna mishra A+ raipur
76 01-04-2018 patient AB- raipur
77 06/04/17 Rajesh singh B- Raipur
78 04-04-2018 Badal pandey O+ Raipur
79 04.04.2018 Prince bharti AB+ Bhilai
80 04-04-2018 Palu dhiwar B+ Raipur
81 4.04.2018 Anusuiya sen B+ Bhilai
82 4/4/2018 Hani father chandr kumar AB+ Raipur
83 03-04-2018 Papu dhiwar B+ Raipur
84 03-04-2018 Punit Rajput A- Mungeli
85 03-04-2018 Punit Rajput A- Mungeli
86 03-04-2018 Saransh Sachdeva O+ Raipur
87 3.04.2018 Sushil sharma O+ Bhilai
88 03042018 Savita bag O- Bhilai
89 1.04.2018 Asha nishad B+ Durg
90 1.04.2018 Manohar A+ Bhilai
91 1.04.2018 Mr channulal baghel B+ Bhilai
92 02/04/2018 Darpan patil B+ Raipur
93 01-04-2018 Sushila rao A+ Raipur
94 31.03.2018 Mool chand sen O+ Bhilai
95 30-03-18 Khomesver yadav B+ Kamrod
96 30/03/2018 Binda bhi yadav A+ Bhilai
97 29.03.2018 Priyanka rajput B+ Durg
98 28-03-18 Urmila bai AB+ Durg
99 29.03.2018 T s chouhan B+ Bhilai
100 28/3/2018 Shaurya sahu O+ Bhilai